Stavební úpravy bytových jader

Sociální služby pro seniory Olomouc

MEKOS GROUP a.s.

3.500.000,- Kč

1/2010 – 10/2010

Předmětem díla byly stavební úpravy 78 bytových jader.

Stará umakartová bytová jádra byla vybourána včetně stávajících stupačkových rozvodů, byly upraveny stavební otvory pro nové umístění dveří osazeny zárubně a dodány nové dveře, součásti těchto úprav byly veškeré zednické a obkladačské práce, kompletní malby rekonstruovaných bytových jednotek a spojovací chodby, jádrové vrtání prostupů mezi patry a úpravy odvětrávacích komínků na střeše domu.

Všechny tyto práce byly prováděny za trvalého provozu domu pro seniory, tzn. lokalizace prašnosti, hluku a koordinace s nájemníky.

Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Průběh projektu