Výtopna "U Korýtka"

Statutární město Ostrava, Ostrava Jih

5.000.000,- Kč

4/2010 – 5/2010

Provedení částečné demolice bývalé výtopny u korýtka, včetně nového zastřešení schodiště a 1.NP částečně demolované budovy, taktéž vybudování nové podzemní přípojky NN vše dle předané PD a schválených změn.

V rámci popsaných částí bylo nutné demontovat stávající technologií (zejména velkoobjemové pece) a ubourat část budovy za plného provozu nebourané části, dále bylo provedeno zastřešení zbývající části nebouraného objektu pultovou střechou a zastřešení schodiště(košické plechy, beton, hydro izolace).

Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Průběh projektu