Rekonstrukce administrativní budovy

Best-Beta.a.s.

6.500.000,- Kč

2/2010 – 6/2010

V rámci výše popsané stavby prováděla naše společnost kompletní dodávku a montáž ytongových příček, elektroinstalace a zdravotně technických instalací, omítek, obkladů, dlažeb, dveří, sádrokartonů, prosklených stěn, maleb a koberců.

Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele.  Odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno v předem stanoveném termínu a bylo převzato bez vad a nedodělků.

Průběh projektu